Zadejte jméno klienta

Zadejte dátum narození klienta

Zadejte email klienta

Zadejte telefonní číslo klientaZadejte datum

Zadejte společnost konzultanta

Zadejte konzultanta

Nastavení základních parametrů

%

Investice

Pravidelné
měsíčně
 
Jednorázové
-   1 rok   +
-   1 rok   +
-   1 rok   +

Rekapitulace investiceTabulka vývoje investice v průběhu trvání produktu - kumulativní hodnoty ke konci období

Měsíc / Rok Období Investovaná částka Zaplacené poplatky Zhodnocení Hodnota investice

Vývoj investice v průběhu trvání produktu

Poplatky

Příklad vyplácení renty z očekávané investice

 
%
 
let
let
měsíčně
měsíčně

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace týkající se výkonnosti v budoucnosti. Výkonnost nevychází ze simulované výkonnosti v minulosti. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBank.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 1.3.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit. Ukázkové výpočty jsou provedeny dle sazebníku poplatků platného pro klienty segmentu Clear Deal.

Zavoláme Vám zpět
Investujte s námi
Zanechte nám kontakt a my vám zavoláme zpět.

Zanecháním telefonního čísla zároveň souhlasíte se
zpracováním osobních údajů help


Nevíte si rady?

Pomůžeme vám na čísle

800 800 288

Jsme tu pro Vás každý den mezi 8:00 a 20:00